מודעות קשובה – מיינדפולנס

לכבוד חברי הפורום החדש, לאור הקריאה להתעורר מן התרדמה, ולחדש דרך חדשה, אך כמובן גם עתיקה, להפיח את הרוח של התשובה התמימה בתוך הלימוד המסור …

למאמר המלאמודעות קשובה – מיינדפולנס

אמת ושקר ומה שביניהם.

העולם שלנו מכונה בפי חז”ל עלמא דשקרא ובפרשיות האלו יש לימודים רבים על אהבת האמת המלחמה בשקר ועל זמנים שבהם מוכרחים לשקר כדי להוציא את …

למאמר המלאאמת ושקר ומה שביניהם.